Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2016

Δεν έχω- Είμαι

  "Θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικές πολύ απλές ιδέες, τις οποίες, όπως συμβαίνει πάντοτε, είναι δύσκολο να τις συλλάβουμε, ακριβώς επειδή είναι τόσο απλές"
"Τι είναι όμως οργανισμός; Αποκαλούμε οργανισμό κάθε ζωντανό πλάσμα: κάθε ζωντανό πλάσμα που έχει όργανα, που διαθέτει μια εσωτερική οργάνωση και που είναι αυτορρυθμιζόμενο. Ένας οργανισμός δεν είναι βέβαια ανεξάρτητος από το περιβάλλον του. Κάθε οργανισμός χρειάζεται κάποιο περιβάλλον για να ανταλλάσσει ουσιώδη στοιχεία. Χρειαζόμαστε το φυσικό περιβάλλον για να ανταλλάσουμε αέρα, φαγητό κτλ.. Χρειαζόμαστε το κοινωνικό περιβάλλον για να ανταλλάσουμε φιλία, αγάπη θυμό. Αλλά μέσα σε κάθε οργανισμό υπάρχει ένα σύστημα απίστευτης πολυπλοκότητας.