Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

Βασικές έννοιες της θεραπείας Gestalt

του Παναγιώτη Καλομοιράκη1.Μορφή και Φόντο
Οι έννοιες "μορφή" και "φόντο" προέρχονται από τη σχολή  ψυχολογίας Gestalt (O'Leary, 1995).Ο άνθρωπος συγκροτεί τις καταστάσεις σε εννοιολογικά σύνολα για να μπορέσει να τις κατανοήσει και να τους αποδώσει νόημα (Perls, 1989). Η μορφή και το φόντο είναι ο βιωματικός τρόπος οργάνωσης του αντιληπτικού πεδίου του ανθρώπου, δηλαδή του συνόλου του οργανισμού και του περιβάλλοντος(βλ. Latner, 2007 · Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2010). Η μορφή είναι το στοιχείο που έχει τον «κεντρικό, σημαντικό, εστιακό» χαρακτήρα την παρούσα στιγμή, ενώ το φόντο περιλαμβάνει τα «μη σχετικά, ασήμαντα, επουσιώδη» στοιχεία για την παρούσα στιγμή (Latner, 2007, σ. 41). Η μορφή όταν εμφανίζεται από το φόντο, ζητά την επίλυσή της και αποσύρεται όταν αυτή ικανοποιηθεί δίνοντας τη θέση της σε μία καινούρια μορφή. Η αδιάκοπτη αυτή διαδικασία υποδηλώνει την υγεία του ατόμου (Βλαχούτσικου, 2005).